3e tracé aangenomen bij Tata Steel

De bouw van de fundering van 78 bokken en jukken ten behoeve van kooksgasleidingen was al eerder afgerond door Van Muijen Betonbouw, dit behelste een tracé van 2km met 400 meter meerwerk.

Door de goede samenwerking is er besloten ook het 3e tracee aan Van Muijen Betonbouw te gunnen. Het betreft een ZUFA leidingtracee waar zuurstof leidingen op komen te staan.