Appartementengebouw Kopenhagen te Almere opgeleverd

De bouwmuren zijn van kalkzandsteen. Van Muijen heeft zorg gedragen voor de fundering en de werkzaamheden van de vloeren. Denk aan tijdelijke ondersteuningen, monteren van balkons en galerijplaten, het leggen en afstorten van de breedplaatvloeren. Het werk is in oktober 2015 opgeleverd aan een tevreden opdrachtgever.