Atrium voor het kantoorgebouw De Resident in Den Haag

De Resident

De verbouwing van het kantoorgebouw De Resident is een onderdeel van het kabinetsplan om verschillende ministeries samen onder een dak onder te brengen in Den Haag. Medio 2015, na de verbouwing, worden het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gehuisvest in het gebouw. De Resident bestaat nu uit twee gebouwen die gescheiden worden door het Parnassusplein. Dit huidige binnenplein wordt overkapt tot atrium om de beide gebouwen te verbinden.

Werkzaamheden

Van Muijen Betonbouw neemt al het betonwerk voor haar rekening voor het realiseren van de fundering en vloer van het atrium. In week 25 van dit jaar zullen de werkzaamheden voor Van Muijen Betonbouw van start gaan. In week 31 zullen de werkzaamheden afgerond zijn. Medio 2015 is het nieuwe atrium, voor iedereen toegankelijk.