De Brede Hoed te Diemen

De Brede HOED wordt een nieuw gebouw complex op het terrein van de voormalige kerk De Schuilplaats (tussen de Pr. Beatrixlaan/Pr. Mauritslaan/D.J. den Hartoglaan)

De Brede HOED

In 2003 heeft de gemeente De Schuilplaats aangekocht om daar een praktijkruimte voor vier huisartsen te realiseren: Huisartsen Onder Eén Dak (HOED). Vanwege het belang van goede zorgvoorzieningen in Diemen werd uitgegaan van het samenbrengen van meerdere zorgverlenende functies op deze locatie onder andere het Wmo loket en het Ouder en Kind Centrum. De herontwikkeling van dit gebied wordt daarom “De Brede HOED” genoemd.

Behoud kerktoren

Op aandringen van de gemeenteraad en de Historische Kring heeft de gemeente een onderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheid tot behoud van de karakteristieke kerktoren. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat behoud van de toren technisch en financieel mogelijk is. De toren is daarom opgenomen in het ontwerp van het gebouw.