van muijen betonbouw logo

Project Van der Valk Schiedam

artikel uit Stedenbouw over Van der Valk Schiedam en Van Muijen Betonbouw

Magazine Stedenbouw

De eisen voor het betonwerk in hotel Van der Valk zijn hoog. Om te beginnen moet de ruwbouw snel gerealiseerd worden. Daarnaast zijn de normen van BREEAM ‘Excellent’ van kracht en moeten al tijdens de ruwbouwfase de gevelkozijnen worden aangebracht. “Gelukkig leven we op bij dit soort uitdagingen.” Aan het woord is Ruud Makkus, projectcoördinator van Van Muijen Betonbouw. Deze tekst is te lezen in een artikel van het magazine Stedenbouw over de bouw van het project Van der Valk Schiedam.

Lees meer >

Scroll Up