Ondergrondse parkeergarage in Katwijk

Lean partner

Van Muijen Betonbouw is in april 2013 door Ballast-Nedam als Lean partner gevraagd om haar visie op de betonbouw van de parkeergarage te geven. Door in Lean verband met alle betrokken partijen te samenwerken is de doorloopsnelheid voor 15.000 m2 parkeergarage op 10 weken gepland. Dit betekent dat er per week 60 M1 (!) parkeergarage gebouwd gaat worden.

Lean bouwen

Bij Van Muijen Betonbouw is het Lean bouwen prioriteit. Veel bedrijven geven aan dat zij als Lean partner fungeren (zowel opdrachtgever als opdrachtnemer), maar dit blijkt in theorie niet altijd te kloppen. Ballast-Nedam heeft in een intentieverklaring met Van Muijen Betonbouw afgesproken dat wanneer Ballast-Nedam werk aanneemt, Van Muijen Betonbouw het werk voor hun deel krijgt. Ballast-Nedam is tot op heden één van de weinige aannemers die zich aan deze intentie houden.