Oplevering parkeergarage Kustwerk Katwijk

Prestige project met hoge afwerking en kwaliteit

Ruim een jaar geleden werd het startsein gegeven aan “Kustwerk Katwijk”. Een prachtig project in het duingebied van Katwijk. Zo wordt er een “Dijk-in-Duin” aangelegd, het uitwateringskanaal wordt verlengd en wordt het duingebied opnieuw ingericht en verbeed. De werkzaamheden aan de parkeergarage en herinrichting van het gebied naderen hun voltooiing.

Van Muijen Betonbouw was betrokken bij de realisatie van een ondergronde parkeergarage, gebouwd in de duinen. Dit prestige project is in rap tempo vervaardigd, waarbij geen enkele kans onbenut gelaten is. Resultaat is een prachtig, in het duingebied overgaande parkeergarage.

Van Muijen Betonbouw was verantwoordelijk voor alle betonwerkzaamheden. Hierbij zijn de opvallende ronde en schuine vormen opmerkelijk, maar ook de hoge afwerking van het geheel. Het eindresultaat is een in het duingebied overgaande parkeergarage.