Wibautveste te Amsterdam

Na vele jaren van ontwikkelen en voorbereiden is het juist in deze tijd bijzonder te noemen dat een project van deze omvang tot uitvoering komt. Dat is natuurlijk de verdienste van alle bij het project betrokken partijen, maar met name de rol van de Bank, die een projectfinanciering heeft verstrekt, is van doorslaggevend belang geweest voor de start van dit project.

PBV Architecten uit Wassenaar tekent voor het ontwerp. De benodigde sloopwerkzaamheden zijn volbracht en de eerste paal is reeds geslagen. In juli 2014 wordt het project opgeleverd, waarna een van de voornaamste toevoerwegen van Amsterdam zal zijn verrijkt met een blikvanger van formaat.

Wij zijn er trots op!